نویسنده = کیوان صالحی
تعداد مقالات: 9
2. تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 121-141

10.22059/japr.2020.293638.643388

فهیمه باهنر؛ حسین کشاورز افشار؛ کیوان صالحی


3. ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل‌مسئله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود براساس آن

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 209-245

10.22059/japr.2020.285660.643322

مرضیه عبدالوهابی؛ کمال درانی؛ سعید صفایی موحد؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کیوان صالحی


4. بازنمایی نشانگا‌ن روان‌شناختی، عملکردی و رفتاری اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 111-140

10.22059/japr.2019.285630.643321

آزاده فدوی رودسری؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ محمد جوادی پور


5. تاثیر آموزش مسئله محور بر مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-56

10.22059/japr.2019.70493

زهرا کریمیان؛ کیوان صالحی؛ رضا نجارنیافیروزجاه؛ علی مقدم زاده


6. بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-49

10.22059/japr.2017.63706

مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی مقدم


7. طراحی مدل کاهش ضایعات برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 145-165

10.22059/japr.2017.67916

رضاعلی طرخان؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ کیوان صالحی


9. ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی: کاربرد نظریه سؤال-پاسخ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 219-231

10.22059/japr.2017.63521

حسن تقیان؛ علی مقدم زاده؛ کیوان صالحی