دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی نقش نواحی آهیانه خلفی در تفکر خلاق واگرا از طریق تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

جمیل منصوری؛ احمد شاهواروقی؛ مصطفی رستمی؛ دکتر محسن افتاده‌حال محسن افتاده‌حال


2. شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه‌های مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم با روش دیمتل فازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی؛ مهدیه سپهوند


3. اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک برکارکردهای اجرایی در مؤلفه های بازداری رفتاری و حافظه فعال کودکان اتیسم با عملکرد بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

روح الله فتح آبادی؛ فاطمه نصرتی؛ احمد احمدی؛ بهاره رستمی


4. رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و افسردگی در دختران دارای روابط رمانتیک: نقش میانجی مشکلات بین‌فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

فاطمه کربلایی؛ جعفر حسنی؛ ربابه نوری


5. تدوین الگوی ساختاری روابط سبک‌های رهبری ادراک‌شده، خودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری با توانمندسازی روان‌شناختی دبیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

مریم شمسی فر؛ حسن‌علی ویس‌کرمی؛ مسعود صادقی؛ فیروزه غضنفری