نویسنده = حکیم زاده، رضوان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-49

مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی مقدم


2. طراحی مدل کاهش ضایعات برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 145-165

رضاعلی طرخان؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقان؛ کیوان صالحی