نویسنده = زادخوش، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشکاران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-37

سید محمد زادخوش؛ حسن غرایاق‌زندی؛ رسول حمایت طلب