نویسنده = مظاهری نژاد فرد، گلناز
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر وابستگی بین‌فردی و کنترل‌عمل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 161-176

گلناز مظاهری نژاد فرد؛ فریده حسین ثابت؛ احمد برجعلی