نویسنده = محمدخانی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نگرانی (PSWQ-C) در کودکان و نوجوانان 8 تا 18 ساله

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-26

مریم مقدسین؛ فتانه ارجمند؛ شهرام محمدخانی