نویسنده = عباس ذبیح زاده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تکانشوری در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-28

محمدعلی بشارت؛ محمدرضا نیک فرجام؛ کورش محمدی حاصل؛ عباس ذبیح زاده؛ محمدحسین فلاح


2. سبک های دلبستگی و توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11

محمدعلی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ قیصر ملکی