نویسنده = عبداله طاهری نیام
اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب حالتی رقابتی و کورتیزول بزاقی دوندگان سرعت نخبه

دوره 9، شماره 2، تیر 1397، صفحه 163-179

10.22059/japr.2018.69045

عبداله طاهری نیام؛ حسن غرایاق زندی؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﯿﺮی؛ رحمان سوری


تأثیر تمرین مهارت‌های روانشناختی بر استحکام ذهنی دوندگان سرعت نخبه

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 161-176

10.22059/japr.2017.67917

عبداله طاهری نیام؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری


نقش استحکام ذهنی در پیش بینی راهبردهای مقابله ای و اضطراب رقابتی دو و میدانی کاران نخبه

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 79-94

10.22059/japr.2017.69044

عبداله طاهری نیام؛ ﺣﺴﻦ ﻏﺮاﯾﺎق زﻧﺪی؛ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨد