نویسنده = سیدرضا جارچی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی معنی درمانی گروهی بر جهت گیری مذهبی و سلامت روان نوجوانان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 145-160

10.22059/japr.2017.65519

سیدرضا جارچی؛ حمدالله حبیبی؛ وحید منظری توکلی؛ وجیهه‌السادات هاشمی‌زاده