نویسنده = اسماعیل اسدپور
تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22059/japr.2022.89974

فرزانه منجزی؛ اسماعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


واکاوی تجربۀ شکست عشقی مکرر در جوانان ایرانی (یک مطالعۀ داده‌بنیاد)

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 39-68

10.22059/japr.2023.334765.644103

لعیا دین دوست؛ اسماعیل اسدپور؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده