کلیدواژه‌ها = نیروی انسانی ناکارآمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل کاهش ضایعات برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 145-165

10.22059/japr.2017.67916

رضاعلی طرخان؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ کیوان صالحی