کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه اکتشافی
تعیین ویژگی های روان سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس فابینگ شریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22059/japr.2023.349223.644398

منوچهر رضائی؛ بلال ایزانلو؛ ناصر عباسی؛ حبیبه بشیرنژاددستجردی