نویسنده = حاتمی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-99

جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور