نویسنده = خبیری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین مهارت‌های روانشناختی بر استحکام ذهنی دوندگان سرعت نخبه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 161-176

عبداله طاهری نیام؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری