نویسنده = شمس، گیتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-150

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی؛ گیتی شمس