نویسنده = ابویی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه هوش هیجانی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-68

سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی