نویسنده = نقدی، نیره
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی تجارب زیسته مادران دارای فرزند مبتلا به سندرم داون

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-118

نیره نقدی؛ سوگند قاسم زاده؛ باقر غباری بناب