نویسنده = عزیزی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر القای هیجانات بر تصمیم‌گیری پرخطر و بازداری رفتاری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-70

حسین زارع؛ زهره عزیزی