نویسنده = طاهری نیام، عبداله
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب حالتی رقابتی و کورتیزول بزاقی دوندگان سرعت نخبه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-179

عبداله طاهری نیام؛ حسن غرایاق زندی؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﯿﺮی؛ رحمان سوری


2. تأثیر تمرین مهارت‌های روانشناختی بر استحکام ذهنی دوندگان سرعت نخبه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 161-176

عبداله طاهری نیام؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری


3. نقش استحکام ذهنی در پیش بینی راهبردهای مقابله ای و اضطراب رقابتی دو و میدانی کاران نخبه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-94

عبداله طاهری نیام؛ ﺣﺴﻦ ﻏﺮاﯾﺎق زﻧﺪی؛ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨد