نویسنده = فرنودیان، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 147-159

پریسا فرنودیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان