نویسنده = تقیان، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی: کاربرد نظریه سؤال-پاسخ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 219-231

حسن تقیان؛ علی مقدم زاده؛ کیوان صالحی