نویسنده = ﺧﺒﯿﺮی، ﻣﺤﻤﺪ
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب حالتی رقابتی و کورتیزول بزاقی دوندگان سرعت نخبه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-179

عبداله طاهری نیام؛ حسن غرایاق زندی؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﯿﺮی؛ رحمان سوری