نویسنده = رحیم بدری
رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی و جهت‌گیری هدف اجتماعی با نارضایتی بدنی در دانش‌آموزان دختر: نقش میانجی هیجان‌های اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22059/japr.2024.366108.644747

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری؛ شهرام واحدی؛ سحر نوبری


اثربخشی برنامۀ آموزش بخشایشگری بر امیدواری تحصیلی در میان دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 265-281

10.22059/japr.2022.325715.643871

رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهروز نعمتی؛ دل آرام محمدی


اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت مدرسه محور بر سطوح درگیری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-35

10.22059/japr.2020.297897.643439

سما سادات؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری