نویسنده = کامبیز کامکاری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی، تدوین و استانداردسازی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کم توان ذهنی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 183-199

حسین ملکشاهی؛ کامبیز کامکاری؛ بهنام مکوندی


2. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان با اختلال تحولی هوش

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 161-179

لیدا تبیانی نیان؛ کامبیز کامکاری؛ مسعود لواسانی


3. ویژگی های روانسنجی نسخه دوم مقیاس های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 137-148

سیدعلی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شُکرزاده