کلیدواژه‌ها = روابط فرازناشویی
روابط فرازناشویی افراد مراجعه‌کننده به مشاوران و راهکارهای پیشگیری: تدوین الگو برمبنای نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 145-166

10.22059/japr.2021.306428.643583

احمد خامسان؛ لیلا طالب زاده شوشتری؛ معظمه بهلگردی؛ زهرا ماسنانی


عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 55-75

10.22059/japr.2018.69568

پریسا غفوریان نوروزی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سید علی کیمیایی