نویسنده = رحیمی نژاد، عباس
تعداد مقالات: 4
1. نقش زیست‌نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

سید نظام الدین رستمکلایی؛ رضا رستمی؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی


2. رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-99

جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور


4. اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده ریسک فاکتور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-130

رضا رستمی؛ سارا کشاورز مقدم؛ نیما قربانی؛ عباس رحیمی نژاد؛ علی واشقانی فراهانی