نویسنده = رحیمی نژاد، عباس
تعداد مقالات: 3
1. رواسازی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شاخص ذخیره شناختی (CRIq)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور


3. اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده ریسک فاکتور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-130

رضا رستمی؛ سارا کشاورز مقدم؛ نیما قربانی؛ عباس رحیمی نژاد؛ علی واشقانی فراهانی