نویسنده = اباذری قره بلاغ، کبری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 221-242

کبری اباذری قره بلاغ؛ مختار ملکپور؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی