نویسنده = ایرانمنش، صالحه
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای روانی – اجتماعی برای زنان متأهل مبتلاء به HIV/AIDS

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 71-90

الهه حجازی؛ یاسر مدنی؛ صالحه ایرانمنش