نویسنده = احمد برجعلی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی فرزندان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22059/japr.2023.347093.644344

سروش ذوالقدری؛ احمد برجعلی؛ فریده حسین ثابت


رابطه بین پیوند والدینی و حوزه خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره‎های ناسازگار اولیه با نقش میانجی تنظیم هیجانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.340360.644209

محدثه اکبری؛ احمد برجعلی؛ مهدی خانجانی


مقایسة درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتلا به افسردگی پس ‌از زایمان

دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 271-286

10.22059/japr.2022.318049.643739

سعیده صادقی راد؛ پریسا پیوندی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ احمد برجعلی