کلیدواژه‌ها = ذهن آگاهی
نقش واسطه ای شفقت خود در رابطه بین ذهن آگاهی و خستگی ناشی از شفقت در درمانگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22059/japr.2024.354167.644518

.سیده زهرا عمادی؛ بتول زارع؛ سید محمد مهدی عمادی


اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-58

10.22059/japr.2018.66776

رﺿا ﻋﺰﯾﺰی؛ مجید یوسفی افراشته؛ ذکراله مروتی؛ طاهره الهی