کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 4
1. تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 121-141

فهیمه باهنر؛ حسین کشاورز افشار؛ کیوان صالحی


2. بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-150

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی؛ گیتی شمس