کلیدواژه‌ها = پایایی
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ساده‌لوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22059/japr.2024.357055.644582

علی ترکاشوند؛ فاطمه خونساری؛ امیر قمرانی


خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه شده خردمندی در بزرگسالان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.361950.644670

سعید ویسی؛ رسول کردنوقابی؛ صدف ایمانی؛ فهیمه کاشفی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارتکاب مزاحمت اینترنتی

دوره 15، شماره 2، تیر 1403

10.22059/japr.2023.362725.644700

میلاد شرفی زادگان؛ منیژه فیروزی؛ عاطفه فتاحی؛ سارا آل یاسین؛ آرزو سلطان محمدی؛ زهرا نادری


بررسی روایی و پایایی نسخۀ ایرانی مقیاس ذهن‌آگاهی فیلادلفیا (PHLMS) در مراجعان مراکز مشاوره و روان‌درمانی

دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 345-362

10.22059/japr.2022.319635.643768

بنفشه فرزین‌راد؛ مریم رشیدیان؛ زینب شاکری جویباری؛ ابراهیم دهقانی اشکذری


تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه همدلی کودک و نوجوان (EmQue-CA)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 263-280

10.22059/japr.2021.304312.643543

ماجده خسروی لاریجانی؛ عذرا محمدپناه اردکان؛ آزاده چوب فروش‌زاده؛ ابراهیم دهقانی اشکذری


تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 121-141

10.22059/japr.2020.293638.643388

فهیمه باهنر؛ حسین کشاورز افشار؛ کیوان صالحی


بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار

دوره 7، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 133-150

10.22059/japr.2017.61125

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی؛ گیتی شمس