شماره جاری: دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-215 
1. بررسی اثربخشی آموزش بخشایشگری بر کاهش پیش‌داوری قومی و خشم در نوجوانان

صفحه 1-21

باقر غباری بناب؛ محمد خدایاری فرد؛ رامین هاشمی گِشنیگانی؛ فاطمه نصرتی؛ شیما علیه؛ اعظم برهان


4. شبکه حالت پیش‌فرض مغز: مروری بر تاریخچه، ساختار تشریحی و کارکردها

صفحه 69-87

رضا رستمی؛ زینب خجوی؛ عبدالرحمن رستمیان؛ غلامعلی حسین زاده دهکردی؛ نیما قربانی؛ حجت الله فراهانی


9. مقایسه اثربخشی درمان روایت مدار و ACT، بر کیفیت زندگی و اضطراب وجودی سالمندان

صفحه 0-0

میثم عبداله پور؛ فریبا حافظی؛ پروین احتشام زاده؛ فرح نادری؛ رضا پاشا