تعداد مقالات: 352
26. تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

عیسی مرادی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی


28. ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-14

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ حسین کارشکی؛ مرضیه ترکمنی


31. رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و خلاقیت در دختران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398


32. رفتار زورگویی معلمان نسبت به دانش‌آموزان و بررسی شیوع آن در مدارس شهر تهران

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

ندا ابراهیمی مقدم؛ حسین خنیفر؛ کمال درانی؛ نوروز علی کرمدوست


33. هم سنجی اثربخشی آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده‌ی کودکان در سنین پیش از دبستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18

شیرین عظیمی فر؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ احمد عابدی


34. مقیاس دو بُعدی توانایی های شناختی اجتماعی-غیراجتماعی: بازطرّاحی و مدل سازی بر اساس نظریّه سؤال-پاسخ چند بُعدی، معادلات ساختاری و داده های شبیه سازی شده

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 0-0

محسن یزدان فر؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالی پور بیرگانی


35. ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل مسأله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود بر اساس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

مرضیه عبدالوهابی؛ کمال درانی؛ سعید صفایی موحد؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کیوان صالحی