تعداد مقالات: 446
27. ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-14

10.22059/japr.2018.69108

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ حسین کارشکی؛ مرضیه ترکمنی


29. رفتار زورگویی معلمان نسبت به دانش‌آموزان و بررسی شیوع آن در مدارس شهر تهران

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22059/japr.2019.274271

ندا ابراهیمی مقدم؛ حسین خنیفر؛ کمال درانی؛ نوروز علی کرمدوست


36. مقایسۀ اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی (HGT) و درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری (REBT) بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-18

10.22059/japr.2021.307264.643595

روح الله کرمی بلداجی؛ اقبال زارعی؛ سید رضا فلاح چای؛ مریم صادقی فرد


39. اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22059/japr.2021.306731.643601

عفت نوذری؛ مهرداد ثابت؛ سیمین بشردوست