رابطه صبر با رضایت از زندگی، سلامت روانی و شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52549

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه صبر با رضایت از زندگی، افسردگی، اضطراب، سلامت روانی، و عامل­ های شخصیت در گروهی از دانشجویان بود. بدین منظور 252 دانشجو (شامل 123 زن و 129 مرد) به «مقیاس سه عاملی صبر»، «مقیاس رضایت از زندگی»، «پرسشنامه سلامت عمومی-12»، «مقیاس­ های اضطراب و افسردگی» و «نسخه کوتاه خزانه بین المللی گویه ‌های شخصیت- پنج عامل بزرگ» پاسخ دادند. تحلیل داده‌ ها نشان داد که سه نوع صبر (یعنی صبر بین شخصی، صبر در دشواری‌ های زندگی، و صبر در مشکلات روزانه)، با سطوح بالای رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ، و سطوح پایین افسردگی، اضطراب و بدکاری روانشناختی رابطه داشتند. صبر رابطه متوسطی را با پنج عامل بزرگ شخصیت نشان داد و پس از کنترل شخصیت توانست رضایت از زندگی، افسردگی، اضطراب، و بدکاری روانی را پیش بینی کند. این یافته‌ها نشان می‌ دهد که رگه صبر پیش بین یگانه سلامت روانی است. مبنای محتمل عصب شناختی صبر بحث شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Patience to Personality, Mental Health and life Satisfaction

چکیده [English]

The present study aimed to examine the relationships of patience with life satisfaction, depression, anxiety, mental health, and personality factors, among a group of Iranian university students. In doing so, 252 university students (including 123 female and 129 male) filled out “the 3-Factor Patience Scale”, “Satisfaction with Life Scale”, “General Health Questionnarie-12”, “Anxiety and Depression Scales”, and “Mini-International Personality Item Pool-Big Five”. Analysis of the data showed that the three types of patience (namely: Interpersonal, Life Hardship, and Daily Hassles patience), were positively associated with life satisfaction and the Big Five factors of personality, and negatively associated with depression, anxiety and psychological dysfunction. Patience showed moderate relationships with the Big Five, and after controlling for the Big Five, patience managed to explain additional unique variance in life satisfaction, depression, anxiety, and psychological dysfunction. A possible neurological substrate of patience has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience
  • well-being
  • Mental Health
  • and Personality