برای تماس با مجله و طرح سوالات یا پیگیری مقاله با ایمیل: japr@ut.ac.ir با ما در ارتباط باشید. 

تماس