برای تماس با مجله و طرح سوالات یا پیگیری مقاله با ایمیل: japr@ut.ac.ir و یا با شماره تلفن: 021-61117492 با ما در ارتباط باشید. 

تماس