سیاست دسترسی آزاد

نشریة پژوهش‌های کاربردی روانشناختی یک مجله با دسترسی آزاد است. همه مطالب به شکل رایگان و بدون هزینه در دسترس عموم هستند. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند به متن کامل تمامی مطالب هستند. مقالات تحت مجوز CC BY-NC منتشر می‌شوند. کپی‌رایت مقاله‌ها برای پدیدآوران است.