اهداف و چشم انداز

  

اهداف

چاپ و نشر آخرین دستاوردهای پژوهشی اصیل و بدیع (با ویژگی نوآوری) در زمینه ‌ها و شاخه های مختلف روانشناسی از مهم‌ترین اهداف این مجله است. این مقالات تکراری نبوده و قبلا در مجلات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده‌اند. با نشر این مقالات در نظر است که با تولید علم، آخرین یافته‌های علمی در زمینه های مورد نظر در معرض دید صاحب نظران، کاربران دانشگاهی و مدیران در حوزه های مختلف و ... قرار گیرد.

 

از جمله اهداف نشریه:

- توسعه دانش روانشناسی کاربردی در کشور

- ارتقاء سطح علمی و کاربردی روانشناسی

- انتشار دستاوردهای برجسته علمی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- ارائه نتایج فعالیت‌های پژوهشی محققان و دانشجویان

- تامین نیاز علمی اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران روانشناسی

 

چشم‌انداز

با توجه به پیگیری های به عمل آمده و مذاکره در خصوص نمایه سازی مجله در سایت نمایه های بین المللی معتبر، در نظر است که در زمان کوتاهی در پایگاه ‌Scopus نمایه شده باشد. این موضوع علاوه بر نمایش حضور فعال مجله در پایگاه‌های علمی، سبب گسترش حوزه نفوذ تولیدات علمی آن در میان طیف وسیع مخاطبان جهانی خواهد شد. مکاتبات در جهت ارزیابی مجله و فرایند بررسی آن از نظر ویژگی های لازم برای نمایه شدن صورت گرفته است.