پایبندی‌های نشریه

JAPR تعهد می‌دهد به صورت حرفه‌ای و با کارآیی عمل کند، عادلانه و بی‌طرف باشد، به طرف متهم مراجعه کند تا موقعیت آنها را بررسی کند و در هنگام بروز هرگونه مسئله اخلاقی مربوط به تحقیقات یا انتشار، به همه طرف‌ها زمان کافی برای پاسخ دادن ارائه دهد. آنها تصمیمات را به همه طرف‌ها اطلاع می‌دهند، از جمله صاحبان حق تکثیر، ویراستاران و نویسندگان، و فرآیندهای مشخص شده در نمودارهای جریان ارائه شده توسط COPE را که عضو کمیته اخلاق انتشار می‌باشند، دنبال می‌کنند. JAPR حقوق اخلاقی نویسندگان را حفاظت خواهد کرد، صحت صحیح اطلاعات مربوط به ادبیات را تضمین می‌کند و اگر قبل از انتشار یک مورد تخلف اخلاقی کشف شود، حق برداشت و لغو هر پذیرش را دارد. با این حال، ممکن است در هر مورد نتوان به همه طرف‌ها رضایت داد و تصمیم نهایی در هر مورد اختلافی به عهده ویراستار و JAPR خواهد بود پس از یک فرآیند عادلانه و مورد بررسی. دانشگاه تهران تمام محتواهای JAPR را برای حفظ بلندمدت ذخیره خواهد کرد.