راهنمای نویسندگان

لطفا از مراجعه حضوری و تماس تلفنی جدا خودداری فرمائید.

در صورت وجود هرگونه سوال، برای نشریه ایمیل ارسال فرمائید. به ایمیل شما در  ساعات کاری پاسخ داده خواهد شد.

  نکات مهم

 *مقالههای ارسالی توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی وشناسه ارکید آنها ارسال شود*

1-  لطفاً آییننامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی در ذیل این صفحه را به طور دقیق مطالعه فرمایید.

2-  بر اساس مصوبات هیأت تحریریه نشریه ، از هر نویسنده در هر سال تنها یک مقاله بررسی و در صورت تایید چاپ خواهد شد، از اینرو اگر حتی یکی از نویسندگان مقاله، مقالهای در دست چاپ و یا بررسی در دفتر نشریه داشته باشد، از دریافت مقاله معذوریم. 

نحوه ارسال مقاله

1-    ابتدا مطمئن شوید که  مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

* در این نشریه مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که  د رحوزه پژوهش های کاربردی و در حیطه های روانشناسی بالینی و روان درمانی،  روانشناسی رشد و آموزش، روانشناسی عصب شناختی و فیزیولوژیکی و علوم شناختی انجام گرفته باشند.*

2- فقط  لازم است  4 فایل برای نشریه ارسال کنید، 1- فایل مشخصات نویسندگان 2-  فایل اصلی مقاله 3- تصویر فرم تکمیل شده تعهدنامه نشریه 4- تصویر فرم تکمیل شده  تعارض منافع

*هرچند در زمان بارگذاری فایل ها در سامانه، از شما خواسته می شود چکیده، تصاویر و جدولها را جداگانه ارسال کنید، ولی ارسال جداگانه آن فایل ها ضرورتی ندارد.

الف فرمت فایل مشخصات نویسندگان 

ب-   راهنمای نگارش  فایل اصلی مقاله 

ج فایل فرم تعهد نامه 

 د- فایل فرم تعارض منافع

2-    لطفاً برای اعمال نیمفاصله در فایل مقاله از  (CTRL+Shift+2) استفاده کنید. لازم به ذکر است که صفحه کلید شما باید در حالت زبان فارسی باشد. 

 

ساختار مقاله از نظر محتوا

 - مقالهها به لحاظ نگارش زبان فارسی روان و بیغلط نوشته شوند و توسط نویسندگان ویراستاری ادبی و علمی شوند. 

- مقالههای برگرفته از پایاننامه  یا طرحهای پژوهشی به لحاظ نگارشی باید از قالب پایاننامه خارج  شده و در قالب مقالههای علمی-پژوهشی قرار داده شوند. 

هزینه ارسال مقاله

بر اساس مصوبه هیأت تحریریه نشریه و مجوز دانشگاه تهران ، بر اساس  آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از نویسندگان مقالات مبلغ 6،000،000 ریال ( معادل 600،000 تومان)، بابت  داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله برای ویرایش مقالات و  انتشار آنلاین، دریافت میشود.

-  مقالههای دریافتی قبل از ارسال به داوری توسط کارشناسان نشریه و کمیته علمی مورد بررسی قرار میگیرند و ممکن است در این مرحله رد شوند که نیازی به پرداخت وجه نیست.

-  موعد پرداخت هزینه و مبلغ قابل پرداخت توسط دفتر نشریه از طریق سامانه به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید و مقاله در قسمت «مقالات ارسال شده به نویسنده برای پرداخت هزینه» در صفحه شخصی نویسنده مسئول قرار میگیرد. لطفاً پیش از این مرحله مبلغی پرداخت نکنید.


 مشخصات حساب نشریه

 درگاه پرداخت الکترونیکی 

 


آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد. بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشتهاند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی و سلب اعتبار برای نشریه محفوظ است.

بعد از ارسال مقاله به سامانه نشریه، تحت هیچ شرایطی جایگاه نویسندگان اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد.

سرقت علمی شکل­های گوناگونی دارد از جمله:

الف. ثبت مقاله دیگران به نام خود

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌‌اند

ج. کپی­برداری یا تکرار بخشهای قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد)

د. طرح نتایج حاصل از پژوهشهای دیگران به نام خود

هـ. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه

و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافتههای علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش

ز. استفاده از دادههای نامعتبر یا دستکاری در دادههای پژوهش

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‌‌پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی میشود:

1. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی وبگاه نشریه برداشته خواهد شد.

2. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاهنامه نشریه های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.

3. از مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری حقوقی خواهد شد.

4. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه ها و نشریههای داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد. 

5. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاهها، مؤسسه‌‌ها، نشریهها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کردهاند، اطلاع داده خواهد شد