مدل ساختاری روابط میان سبک های فرزندپروری والدین با سبک های هویت و تعهد هویت نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52553

چکیده

این پژوهش مدل ساختاری روابط علی میان سبک ­های فرزندپروری والدین را با سبک ‌های پردازش هویت و تعهد هویت دختران نوجوان آزمون می ­کند. 391 دانش‌آموز دختر سال سوم دبیرستان به پرسشنامه ‌های سبک فرزندپروری والدین (بری، 1991) و پرسشنامه سبک‌ های پردازش هویت (برزونسکی،  1997) پاسخ دادند. دو مدل معادلات ساختاری برای سبک فرزندپروری پدران و مادران، تناسب خوبی با داده ‌ها داشت و نشان داد که تعامل پیچیده ای بین بافت خانواده و متغیرهای هویتی نوجوانان وجود دارد. یافته­ های پژوهش نشان داد که آزمون مدل ‌های چند متغیری می ‌تواند به درک فرایند پیچیده شکل ‌گیری هویت کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of Relation between Parenting Styles with Identity Styles and Identity Commitment Adolescents

چکیده [English]

This research examines the casual relationship between parenting styles with identity processing styles and identity commitment in adolescent girls. 391 female students in third grade of high school completed two measures: Perceived Parenting Style Scale ( Bury, 1991) and Identity Style Inventory( Berzonsky, 1997). Two structural equation modeling for fathers and mothers  had good fit with data and showed complex interaction between family context and identity processing styles in adolescence. results of this research indicated that multivariate models help us understand the complex procces of identity formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting styles
  • Identity styles
  • Identity commitment