مقایسه نظری و عملی خلاقیت در کلاس های درس معلمان ایرانی و استرالیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52832

چکیده

عصر خلاق اطلاعات، ارتباطات و تعاملات باعث شده تا خلاقیت امری کلیدی در راستای شکوفایی اجتماعی و فردی قلمداد گردد. از جمله دلایل نیاز به خلاقیت، بروز چالش است. امروزه دنیا با دو چالش جهانی ‌شدن و رقابت مواجه است و راه غالب ‌شدن بر آن‌ ها دست ‌یابی به ایده ‌ها، برنامه ‌ها و شیوه های نوین در برخورد با آن‌ ها می ‌باشد. برای رسیدن به این امر، اهداف نظام آموزشی باید حامل پیام ‌های خلاق باشد تا این فرآیند محقق شود. آموزش مفاهیم مربوط به خلاقیت به معلمان و شیوه به کارگیری آن نیز امری مهم است؛ چرا که معلمان بارورکننده خلاقیت در کلاس‌ های درس هستند. این تحقیق به شیوه کیفی و از طریق مشاهده و مصاحبه انجام گرفت و مقایسه ‌ای تطبیقی در حوزه نظری و عملی معلمان ایرانی و استرالیایی در کلاس ‌های درس در رابطه با مقوله خلاقیت بود. از سوی دیگر، نقاط اشتراک و افتراق این دو حوزه بین معلمان ایرانی و استرالیایی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، راهکارهای اجرایی آموزش خلاق در مدارس نیز بررسی شد. معلمان در رابطه با مقوله خلاقیت در کلاس، مورد مصاحبه و مشاهده قرار گرفتند. پس از انجام تحقیق محققان دریافتند که بین معلمان ایرانی و استرالیایی در حوزه نظر شباهت زیادی وجود دارد؛ در حالی که در حوزه عمل تفاوت چشمگیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Practical Comparison of Creativity in Iranian and Australian Teachers’ Classes