ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.60970

چکیده

زندگى دانشجویى دوره­ای بسیار متفاوت است. آغاز زندگى دانشجویى معمولا با فشار روانى زیادى همراه است، مواردى از قبیل دورى از خانواده و زندگی کردن به شکل مستقل، یافتن کار نیمه وقت و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات گوناگون روحى. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان صورت گرفته است. به منظور ساخت مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان، برخی از ابزارهای مهم بین­المللی و پرسشنامه­های متعدد داخلی بررسی و مقیاس پیش­مقدماتی با تعداد 95 سوال در جمعیت 70 نفری از دانشجویان اجرا شد. پس از بررسی اولیه داده­ها و رفع خطاها، تحلیل عامل اکتشافی با رهنمود تئوری پشتوانه آن بر روی تعداد 1200 نفر از دانشجویان اجرا شد. پرسشنامه تهیه شده بر اساس مدل نظری شامل 7 بخش اصلی بود. نتایج تحلیل عاملی برای بخش­های 2 تا 5 (نگرش، رضایت­مندی و نگرانی­ها، هیجانات و احساس­ها و رفتارهای پرخطر) اجرا شده که در هر یک از بخش­های مذکور به ترتیب 3، 2، 2 و 5 عامل استخراج شدند که با مدل نظری مطابقت داشت. در مجموع می­توان اظهار نمود، نسخه اولیه مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان از ویژگی­های روان­سنجی مناسبی برخوردار بوده و قابلیت استفاده در پژوهش­های مرتبط با دانشجویان و جوانان را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of “National Scale of Students Life Profile”: A Preliminary Study

چکیده [English]

Student life is a very different and highly
challenged course. Specially, the beginning of student life is often associated
with enormous psychological pressure, such as isolation from family and living
independently, finding part-time jobs and dealing with various mental problems.
This study has aimed to construct and validate a national student life scale
for drawing students' lives’ profile. In order to build the national Portrait
of student life scale profile some international and national scales and questionnaire
were examined and the scale with 95 questions was conducted on the population
of 70 students. After screening the data and fixing errors,an exploratory
factor analysis was conducted on a sample of 1,200 students,
based on the theoretical models. The prepared questionnaire consists of seven
main parts based on theory. Factor analysis was conducted for sections
attitudes, satisfaction and concerns, emotions and high risk behaviors, and in
each of the aforementioned sections respectively 3, 2, 2 and 5 factors were
extracted which were congruent with the theoretical model. Totally it can be
said that an early version of the national student life scale profile has had
good psychometric properties and can be used in researches related to the
students and young people

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Scale of Students Life Profile
  • life style
  • Mental Health
  • Addiction
  • Suicide
  • Exploratory Factor Analysis
  • Student Life