اثربخشی داستان‏های اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک با عملکرد بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52365

چکیده

در دهه‌های اخیر به نظر می‌رسد که تعداد کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. به طوری که این اختلال با شیوع یک در 150 مورد پس از عقب‏ ماندگی ذهنی، شایع ‏ترین اختلال عصبی-  تحولی را به خود اختصاص داده و در نتیجه نیاز به ارائه خدمات درمانی را بیش از پیش ضروری ساخته است. بنابراین، در سال‌های اخیر پژوهش‌های متعددی به بررسی نارسایی در مهارت ‏های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک پرداخته و نارسایی در مهارت‌های اجتماعی افراد اتیستیک را به عنوان نشانۀ اصلی این اختلال معرفی می‌کند. در این راستا، پژوهش ‏های انجام شده در زمینۀ تأثیر داستان ‏های اجتماعی بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک به نتایج ضد و نقیضی دست یافته‌اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر داستان ‏های اجتماعی بر مشکلات رفتاری یک کودک اتیستیک بود. بدین منظور از روش تک آزمودنی با چند خط پایه در میان رفتارهای آماج استفاده و داده ‏ها از طریق مشاهده نظام ‏دار جمع ‏آوری شد.داده ‏های این پژوهش به دو روش تحلیل چشمی و شاخص اندازه اثر محاسبه و گزارش شده است که نشان‏دهندۀ تأثیر متفاوت داستان ‏های اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودک مورد نظر است. یافته‏ های پژوهش حاضر نشان می ‏دهد که داستان ‏های اجتماعی تنها بر یکی از رفتارهای آماج تأثیر مثبت داشته و در دو مورد دیگر فاقد چنین تأثیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social stories on behavioral problems of children with high functioning autism

چکیده [English]

In the last decades, it appears that the number of children identified as having Autism Spectrum Disorders (ASD) has increased substantially. Thus, ASD with prevalence of one in 150 cases is the second most common neuro-developmental disorder after mental retardation. High prevalence of ASD emphasizes needs for provision of different treatments and services. In recent decade, various studies have been conducted on social skills deficits and behavioral problems of children with ASD and such social skills deficits have been suggested to be the main deficit. However, many researches have examined the effectiveness of social stories on reduction of behavioral problems in autistic children and have reported contradictory results. This study, therefore, aimed to examine the effect of social stories on behavioral problems in one high functioning autistic child. We used single subject design with multiple base lines across target behaviors. Data of the present study were analyzed by visual analysis and effects size index which revealed that social stories had different effect on the target behaviors. The results of the present study showed that social stories were effective in decreasing behavioral problem for one out of the three target behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social story
  • behavioral problem
  • autistic child