شناخت سیال در کودکان؛ سازه ای یکپارچه یا متمایز اما به هم مرتبط؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52540

چکیده

وجود رابطه قوی و مکانیسم عصبی مشترک بین حافظه کاری، اندوزش کوتاه­ مدت، توجه اجرایی و هوش سیال منجر به این ادعا شده است که می­ توان آنها را یک سازه یکپارچه و با عنوان «شناخت سیال» مورد توجه قرار داد. به منظور بررسی این ادعا نمونه ­ای به حجم 356 نفر (184دختر و 172 پسر) از دانش­ آموزان 8 و 12 ساله مدارس ابتدایی شهر تهران به روش نمونه ­گیری تصادفی مرحله ­ای انتخاب شدند و تکالیف فراخنای مستقیم اعداد، فراخنای مستقیم حروف و حافظه دیداری کیم­کاراد برای سنجش اندوزش کوتاه­ مدت؛ تکالیف استروپ، دسته ­بندی کارت­ های ویسکانسین و تکلیف نگهداشتن رد برای سنجش توجه اجرایی؛ تکالیف فراخنای وارونه اعداد، فراخنای وارونه حروف و فراخنای شمارش برای سنجش حافظه کاری و آزمون هوش کتل برای سنجش هوش سیال مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داده است ساختار 4 عاملی که بیانگر سازه های متمایز از هم است، شاخص­ های برازش بهتری در مقایسه با یک ساختار تک عاملی شناخت سیال دارد. بر این اساس، نتیجه گرفته شد که کارکردهای شناخت سیال در کودکان سازه ­هایی متمایز اما به هم مرتبط هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fluid Cognition in Children; Integrated Construct or Discriminated but Interrelated?

چکیده [English]

There are Strong relationship and common neural mechanism between working memory, short term storage, executive attention and fluid intelligence.  Therefore we can consider these constructs as integrated construct as fluid cognition. To verify this claim, we implemented forward and backward digit and letter spam, visual memory spam. Counting spam, Stroop, Wisconsin card, keep track and Cattle IQ test on 356 students 8 to 12 years old from elementary schools of Tehran. Confirmatory factor analyses showed 4 factor structural models have better fit indices than 1 factor structural mode. So we concluded fluid cognitive functions in children are discriminate but interrelated constructs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluid cognition
  • working memory
  • Fluid intelligence
  • Short term storage
  • Executive attention -dependent individuals
  • Normal individuals