تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2012.52542

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی (جمع، تفریق، ضرب وتقسیم)، در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی می باشد. بدین منظور از بین دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مراجعه ­کننده به مرکز اختلالات یادگیری مالمیر شهر یزد، سه نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر کودکان (WISC-R)، آزمون محقق ساخته ریاضی و پرونده تحصیلی و بهداشتی دانش­ آموزان بود. داده ­های مورد نیاز با استفاده از یک طرح پژوهش تک آزمودنی در شرایط خط پایه و مداخله آموزشی جمع ­آوری شد. پس از جمع­ آوری داده­ ها در شرایط خط پایه، برنامه آموزش مستقیم که بر اساس محتوای کتاب های ریاضی پایه­ اول تا سوم ابتدایی طراحی شده بود، در شرایط مداخله آموزشی بر روی هر سه آزمودنی اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مستقیم بر یادگیری هر چهار مفهوم جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی تاثیر مثبت داشته است و هر سه آزمودنی پس از اجرای برنامه ­ی آموزشی توانستند به ملاک موفقیت و رفتار هدف دست یابند. تلویحات نظری و کاربردهای عملی این پژوهش در اصل مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of direct instruction on the learning of mathematical concepts in children with mathematics disorder