تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52543

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)، در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی می باشد. بدین منظور از بین دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مراجعه­کننده به مرکز اختلالات یادگیری مالمیر شهر یزد، سه نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر کودکان (WISC-R)، آزمون محقق ساخته ریاضی و پرونده تحصیلی و بهداشتی دانش­آموزان بود. داده­های مورد نیاز با استفاده از یک طرح پژوهش تک آزمودنی در شرایط خط پایه و مداخله آموزشی جمع­آوری شد. پس از جمع­آوری داده­ ها در شرایط خط پایه، برنامه آموزش مستقیم که بر اساس محتوای کتاب های ریاضی پایه­ اول تا سوم ابتدایی طراحی شده بود، در شرایط مداخله آموزشی بر روی هر سه آزمودنی اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مستقیم بر یادگیری هر چهار مفهوم جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی تاثیر مثبت داشته است و هر سه آزمودنی پس از اجرای برنامه ­آموزشی توانستند به ملاک موفقیت و رفتار هدف دست یابند. تلویحات نظری و کاربردهای عملی این پژوهش در اصل مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Direct Instruction on the learning of Mathematical Concepts in Children with Mathematics Disorder

چکیده [English]

It is used in educational settings in teaching mathematics and reading instruction. Aim: The present study examined the impact of Direct Instruction program on learning math concepts (addition, subtraction, multiplication and division) in children with mathematics disorder. Methods: To fulfill the stated goal three students who were referred to Malmir’s learning disability research center in Yazd city were selected as subjects and the following instruments were administered on them:  Wechsler Intelligence Scale for Children- Revised (WISC-R), tests of mathematical concepts that was developed and validated by researcher and personal records of participants. Data were collected by using a single subject research design during baseline and intervention phases. After collecting the data on baseline conditions, a DI program based on the content of math books in elementary school was designed and implemented on all three students. Results showed that Direct Instruction program was effective in improving all four math concepts (addition, subtraction, multiplication and division) in all three students. All three students were reached the criterion level that was established in advance. Discussion: Theoretical implication and practical application of the research have been discussed in the original paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • direct instruction
  • Mathematics disorder
  • Elementary school students
  • Single subject Research design