حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده این بیماران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52545

چکیده

هدف مطالعه حاضر سنجش نشانگان PTSD، حافظه شرح ­حال و کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به HIV و اعضای خانواده این بیماران بود. برای این منظور، ابزارهای پژوهشی شامل سیاهه افسردگی بک، مقیاس سنجش شدت نشانگان PTSD، مصاحبه حافظه شرح ­حال، آزمون حافظه ­شرح ­حال، آزمون کارت ­های ویسکانسین و آزمون برج لندن بر روی افراد مبتلا (n=30) به ویروس HIV، افراد سالم همتا شده با این گروه (n=27)، اعضای خانواده بیماران HIV مثبت (n=26) و گروه کنترل همتا شده با این اعضا (n=26) اجرا شد. نتایج حاکی از وجود افسردگی، و نشانگان PTSD بیشتر در میان افراد مبتلا به HIV و اعضای خانواده این بیماران بود. گروه مبتلا به HIV در کارکردهای اجرایی عملکرد ضعیف­ تری داشتند و بازیابی آنها در حافظه شرح­ حال (رویدادی و معنایی) در مقایسه با گروه کنترل ضعیف ­تر بود و در بازیابی حافظه اختصاصی نقایصی را نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که اعضای خانواده بیماران مبتلا به HIV در بازیابی حافظه شرح­ حال رویدادی و حافظه اختصاصی عملکرد ضعیف ­تری داشتند. یافته­ های مذکور در رابطه با نقش خود و پردازش اطلاعات در رابطه با کارکردهای اجرایی و اثرپذیری آنها از عوامل هیجانی نظیر نشانه ­های PTSD قابل بحث می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autobiographical Memory and Executive Function in HIV Positive Patients and Families

چکیده [English]

The aim of this study was to examine Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms, autobiographical remembering and executive control in individuals with HIV and in those of Carers with HIV. For different groups of subjects including (1) people with HIV (n = 30), healthy controls 1 (n = 27), Carers of those with HIV (n=26), and healthy controls 2 (n= 26) participated in the study. All subjects completed the Impact of Event Scale-Revised, Beck’s Depression Inventory-II, Autobiographical Memory Interview, Autobiographical Memory Test, Wisconsin Card Sorting Test and Tower of London.The results indicated higher PTSD, depression and anxiety symptoms among the HIV group. The findings also showed that those with HIV had lower levels of executive functioning, deficits in autobiographical remembering (semantic and episodic) and retrieved less specific autobiographical memories. Regarding to carer of HIV people, the results indicated higher depression and anxiety among the Carers group, but they did not differ in terms of executive functioning or semantic recollection with healthy controls.The findings are discussed in terms of the role of the self and processes involved in non-specific retrieval of autobiographical material in relation to HIV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autobiographical memory
  • executive functions
  • HIV
  • trauma
  • PTSD