نگاهی به آموزه های تربیتی در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52560

چکیده

قرآن­ کریم منشور کمال بشریت در همه عرصه­ هاست. این کتاب همه آموزه­ های عرشی پیش از خود را دربرداشته و تمامی تعالیم لازم برای سعادت دنیوی و اخروی  بشر را بر فراز عصرها و نسل­ ها ارائه می ­دهد. هر یک از سوره­ های قرآن کریم با ظرافت و لطافت نکته­ های تربیتی، روانشناختی و زیباشناختیِ بسیار دقیق دارد. قرآن دارای مضامین بنیادی نیز در مورد تربیت انسان است. سوره ­های فرقان و لقمان از جمله مهم ­ترین سوره­ های قرآن­ کریم است که در آن به صراحت از مبانی، اصول و شیوه­ های نظام تربیتی کارآمد در تعلیم و تربیت جوامع سخن به میان آورده است و در نظام آموزش و پرورش جوامع اسلامی کاربرد خود را می­ یابد. اصل توحید، معاد، عدالت و حاکمیتِ اخلاق از مبانی به کار رفته در این سوره­ ها است که اصول و شیوه­ های هر یک در آیات مربوطه به روشنی بیان شده است و بکارگیری درست آن ­ها در نهادهای آموزشی و پرورشی نقش موثری در "تحولات" شخصیتی فراگیران خواهد داشت، به طوری که این تحولات بعد دینی و معنوی داشته باشد. این نوشتار با مطالعه توصیفی- تحلیلی با تکیه بر سوره­ های فرقان و لقمان و با رهیافت تربیتی، مبانی، اصول و شیوه­ های نظام تربیتی اسلام را بیان داشته، و برنامه ­ها و ظرفیت ­های نظام آموزشی را وسیله ­ای مفید برای دستیابی به الگوهای تربیتی بیان شده در این سوره­ ها توصیف می­ نماید. 

عنوان مقاله [English]

Educational Perspective in Quaranic Teaching