مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر علائم اختلال خوردن در بیماران 16-23 سال مبتلا به بی‌اشتهائی روانی با توجه به پیوند والدینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61432

چکیده

هدف مطالعه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر علائم اختلال خوردن در بیماران بی‌اشتهای روانی با توجه به پیوند والدینی بوده است. روش مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس­آزمون، پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل بیماران دارای اختلال خوردن مراجعه‌کننده به مراکز روانپزشکی، روان‌درمانی بالینی و مراکز درمانی چاقی و لاغری شهر تهران در رده سنی 16 تا 23 سال بود. روش نمونه‌گیری هدف­مند بوده و بر اساس غربالگری از بین 24 بیمار بی‌اشتهای روانی، 21 بیمار دارای پیوند والدینی ضعیف تشخیص داده شدند و در نهایت بیماران در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل همتاسازی شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و مصاحبه تشخیصی بر اساس ملاک‌های تشخیص اختلال خوردن و تشخیص روان‌پزشک بود و از سه پرسشنامه استفاده شد: 1- پیوند والدینی، 2- سیاهه اختلال خوردن، 3- طرحواره‌های یانگ. تنها طرحواره درمانی در کاهش علائم اختلال خوردن اثربخش بوده است. همچنین درمان در بعد بیش حمایت‌گری نسبت به مراقبت کم اثربخشی بیشتری داشته است. یافته‌های بدست آمده از پژوهش می‌تواند تأیید بر دیدگاه درمانگران با نگرش سیستمی در سبب این اختلال باشد و برای روانشناسان و درمانگران در کمک به بیماران و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of schema therapy and CBT on eating disorder symptoms in patients with anorexia nervosa aged 16-23 considering the parental bonding

چکیده [English]

The present study was aimed at comparing the effectiveness of schema therapy and CBT on eating disorder symptoms in patients with anorexia nervosa considering the parental bonding. The study had an experimental method with pretest-posttest design and follow-up with the control group. The study population included all patients aged 16 to 23 years with eating disorders who had referred to psychiatry, psychotherapy, and clinical treatment centers of obesity and weight loss in Tehran. Purposive sampling was used in this study. Since this study was concerned with patients that had a poor parental bonding, 21 patients were diagnosed to have anorexia nervosa by performing psychological screening. Finally, the patients selected were matched in two experimental groups and one control group. Data were collected through questionnaires and diagnostic interviews based on diagnostic criteria for eating disorders and psychiatric diagnosis. Three questionnaires were used in the study including: 1. Parental Bonding Questionnaire 2. Eating Disorder Inventory (EDI) 3. Young Schema Questionnaire. Only schema therapy was effective in reducing symptoms of eating disorders. Also, treatment had a higher efficacy on being more supportive than less care. The findings of this study can be an approval of therapist's having a systematic view to the etiology of this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema therapy
  • cognitive and behavioral therapy
  • Anorexia nervosa
  • parental bonding