بررسی تأثیر آموزش مسائل محیط زیستی بر بهبود سلامت روان کودکان

10.22059/japr.2014.63664

چکیده

علم سلامت روان شاخه‌ای از علم روانشناسی است که با پیشگیری از اختلال‌های روانی و حفظ شیوه‌های بهینه زندگی و بهداشت عاطفی سر‌و کار دارد. این تحقیق تأثیر آموزش مسائل محیط زیستی بر بهبود سلامت روان فراگیران را بر اساس تفاوت‌های جنس مورد بررسی قرار می‌دهد. با توجه به موضوع، این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی از نوع قبل (Pre-test) و بعد (Post-test) است. 142 کودک دختر و پسر بین پنج تا شش سال از مهدکودک‌های شهر مشهد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای برآورد وضعیت موجود سلامت روان کودکان از یک پرسشنامه‌ی دو قسمتی شامل اطلاعات فردی و 53 سؤال در مورد سلامت روانی (SCL-90-R) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق تأثیر آموزش مسائل محیط زیستی بر بهبود سلامت روان کودکان نشان می‌دهد که به طور متوسط میانگین پاسخ‌ها در پس­آزمون رشد قابل ملاحظه­ای نسبت به پاسخ­ها در پیش‌آزمون داشته است و مفاهیم ارائه شده در کلاس‌های آموزشی و همچنین تمرینات به صورت محسوس و معنی‌داری سلامت روان کودکان را بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing Children’s Mental Health in Kindergarten of Mashhad City Using Environmental Issues Training

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • environmental issues
  • Mental Health
  • Children